Ngữ pháp tiếng nhật-Cách để học ngữ pháp tiếng nhật

Cấu trúc ngữ pháp ở trong tiếng Nhật chính là những cầu nối dùng để gắn kết giữa chủ ngữ, vị ngữ, trợ từ, phó từ,… nhằm mang đến một câu văn hoàn chỉnh. Đối với mỗi một cấp độ của JLPT thì số lượng và chất lượng cấu trúc ngữ pháp cũng có sự thay đổi. Điển hình, ta có ngữ pháp JLPT N5 thì là cơ bản nhất và trình độ JLPT N1 chính là phức tạp nhất. Dưới đây chính một số nét về ngữ phát của Nhật bản và cách để học được ngữ pháp tốt nhất và dễ nhớ nhất mà bạn đang quan tâm, đặc biệt là khi các bạn đang có mục tiêu du học Nhật Bản.

Read More

Phiên dịch tiếng Ý (Italia)

Phiên dịch tiếng Ý (Italia) trên mọi loại hình: phiên dịch tiếng Ý hội thảo, hội nghị, diễn đàn, đàm phán, ký kết hợp đồng, gặp gỡ đối tác, du lịch, thăm thân… Phiên dịch tiếng Ý tháp tùng, dịch đuổi, cabin… Dựa trên nền tảng kinh nghiệm và nhân lực, Dịch thuật HANU xin cung […]

Read More

Phiên dịch tiếng Malaysia

Phiên dịch tiếng Malaysia trên mọi loại hình: phiên dịch tiếng Malaysia hội thảo, hội nghị, diễn đàn, đàm phán, ký kết hợp đồng, gặp gỡ đối tác, du lịch, thăm thân… Phiên dịch tiếng Malaysia tháp tùng, dịch đuổi, cabin… Dựa trên nền tảng kinh nghiệm và nhân lực, Dịch thuật HANU xin cung cấp các phiên dịch viên […]

Read More

Phiên dịch tiếng Myanmar

Phiên dịch tiếng Myanmar trên mọi loại hình: phiên dịch tiếng Myanmar hội thảo, hội nghị, diễn đàn, đàm phán, ký kết hợp đồng, gặp gỡ đối tác, du lịch, thăm thân… Phiên dịch tiếng Myanmar tháp tùng, dịch đuổi, cabin… Dựa trên nền tảng kinh nghiệm và nhân lực, Dịch thuật HANU xin cung cấp các phiên dịch viên […]

Read More

Phiên dịch tiếng Indonesia

Phiên dịch tiếng Indonesia chuyên nghiệp mọi loại hình tại Hà Nội, TPHCM (Sài Gòn), Đà Nẵng, Hải Phòng… phiên dịch tiếng Indonesia hội thảo, hội nghị, diễn đàn, đàm phán, ký kết hợp đồng, gặp gỡ đối tác, du lịch, thăm thân… Phiên dịch tiếng Indonesia tháp tùng, dịch đuổi, cabin. Dựa trên nền tảng kinh nghiệm và nhân […]

Read More

Phiên dịch chuyên nghiệp tại Yên Bái

Phiên dịch chuyên nghiệp tại Yên Bái – Cung cấp Phiên dịch viên đa ngôn ngữ tại Yên Bái với mọi loại hình như: phiên dịch đàm phán kinh tế, thương mại; phiên dịch văn hóa, du lịch; phiên dịch hội nghị, hội thảo; phiên dịch cabin, dịch đuổi; phiên dịch song song, tháp tùng các lĩnh vực […]

Read More

Phiên dịch chuyên nghiệp tại Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Phiên dịch chuyên nghiệp tại Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc. Cung cấp Phiên dịch viên đa ngôn ngữ tại Vĩnh Phúc với mọi loại hình như: phiên dịch đàm phán kinh tế, thương mại; phiên dịch văn hóa, du lịch; phiên dịch hội nghị, hội thảo; phiên dịch cabin, dịch đuổi; phiên dịch song song, tháp tùng […]

Read More

Phiên dịch chuyên nghiệp tại Vĩnh Long

Phiên dịch chuyên nghiệp tại Vĩnh Long – Cung cấp Phiên dịch viên đa ngôn ngữ tại Vĩnh Long với mọi loại hình như: phiên dịch đàm phán kinh tế, thương mại; phiên dịch văn hóa, du lịch; phiên dịch hội nghị, hội thảo; phiên dịch cabin, dịch đuổi; phiên dịch song song, tháp tùng các lĩnh vực […]

Read More

Phiên dịch chuyên nghiệp tại Tuyên Quang

Phiên dịch chuyên nghiệp tại Tuyên Quang – Cung cấp Phiên dịch viên đa ngôn ngữ tại Tuyên Quang với mọi loại hình như: phiên dịch đàm phán kinh tế, thương mại; phiên dịch văn hóa, du lịch; phiên dịch hội nghị, hội thảo; phiên dịch cabin, dịch đuổi; phiên dịch song song, tháp tùng các lĩnh vực […]

Read More